Bli medlem

Medlemskap i Vilhelmina brukshundklubb ordnas vis Svenska brukshundklubbens hemsida www.brukshundklubben.se

Betalning sker till Svenska brukshundklubben och inte till Vilhelmina brukshundklubb.

Typer av medlemskap

  • Ordinarie medlem, A-medlemskap: 570:-/år
  • Familjemedlem: 170:-/år
  • Delbetalande medlem: 170:-/år
  • Ungdomsmedlem (upp till 18 år): 300:-/år
  • Utlandsmedlem: 650:-/år

 


 

434158097